Victoria government logo
multiculturalcommission.vic.gov.au

Capturing Culture – Những câu hỏi thường gặp

Ai có thể dự cuộc thi này?

Để đủ điều kiện hợp lệ, tất cả những bài dự thi phải đáp ứng các khoản yêu cầu sau đây:

 1. Tác phẩm phải được sáng tác trước ngày Khóa Sổ.
 2. Thí sinh phải trên mười-tám tuổi (18) tính đến ngày Khóa Sổ.
 3. Thí sinh phải ở tại Victoria và có liên hệ với cộng đồng Văn hóa Đa nguyên tại Victoria – nghĩa là chính thí sinh hoặc ít nhất có cha hay mẹ là người sinh trưởng ở một quốc gia khác ngoài nước Úc.
 4. Tác phẩm dự thi phải tương quan với chủ đề của một trong các Thể loại.
 5. Tác phẩm không được chứa đựng bất cứ một nội dung, chủ đề hay hình ảnh nhạy cảm hoặc không thích hợp.
 6. Tác phẩm có thể được cải biến, chế tác bằng cách vận dụng kỹ thuật hoặc pha trộn nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau.
 7. Phải đáp ứng đủ Các Khoản Yêu Cầu Dự Thi (xin xem phần Các Điều Khoản và Điều KiệnExternal Link )

Khi nào cuộc thi khóa sổ?

Việc dự thi hoàn toàn miễn phí và sẽ khóa sổ vào lúc 11 g 59 đêm Chủ Nhật 17 tháng Tư 2022. Các thí sinh dự thi sẽ được liên lạc trong tháng Năm 2022 để được thông báo kết quả tác phẩm dự thi của mình.

Những thể loại của cuộc thi là gì?

Những Ngày Có Ý Nghĩa Trọng Đại và Kỷ Niệm Văn Hóa

Hình ảnh về một ngày có ý nghĩa trọng đại được các cộng đồng văn hóa đa nguyên tại Victoria kỷ niệm.

Những khuôn mặt

Hình ảnh về những khuôn mặt trong cộng đồng văn hóa đa nguyên của chúng ta, và những mẩu chuyện quan trọng chứa đựng sau những bức ảnh ấy.

Cuộc Sống Thường Ngày

Những kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày đã đem lại an ủi và hỗ trợ trong thời gian đại dịch Coronavirus (COVID-19) sẽ được thưởng trong thể loại này.

Khả Năng Chịu Đựng Để Phục Hồi

Khả năng chịu đựng và phục hồi của các cộng đồng văn hóa đa nguyên của chúng ta qua suốt thời gian khó khăn sẽ được vinh danh trong thể loại này.

Có các giải thưởng gì?

Giải thưởng và cơ hội sẽ được trao tổng cộng tới $9,000 Úc kim cho các tác phẩm thắng giải thuộc đủ mười hai thể loại, có thể gồm:

 • một giải thưởng bằng tiền mặt;
 • dụng cụ chụp ảnh;
 • dự một khóa hướng dẫn với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng;
 • một bản in tác phẩm thắng giải hoặc hàng hóa; và/hoặc
 • trưng bày tác phẩm dự thi khổ-lớn ở một địa điểm công cộng.

Ai sẽ lựa chọn người thắng giải?

Một ủy ban giám khảo tận tụy gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh và tạo hình thưởng lãm, cùng những nhà lãnh đạo cộng đồng thuộc các Cộng đồng Văn hóa đa nguyên tại Victoria.

Hình ảnh dự thi của tôi sẽ được sử dụng thế nào? Tôi có còn tiếp tục giữ bản quyền tác phẩm của mình không?

Nếu một tác phẩm được trúng giải nhất hoặc giải nhì, Victorian Multicultural Commission (VMC) sẽ tham khảo với các nghệ sĩ tham dự cuộc thi xem họ có chịu ký thỏa thuận đồng-được phép cho phép việc sử dụng những hình ảnh này trong tương lai không.

Thí sinh có thể hủy bỏ thoả thuận đồng-được phép này vào bất kỳ lúc nào. Người dự thi sẽ vẫn giữ trọn bản quyền tác phẩm dự thi.

Victorian Multicultural Commission (VMC) sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm thí sinh dự thi luôn được công nhận khi tác phẩm của họ được sử dụng, và sẽ không sửa đổi hoặc thay đổi bất cứ điểm gì trên tác phẩm nếu không có sự đồng ý trước của thí sinh dự thi.

Xin xem lại phần Các Điều Khoản và Điều Kiện của cuộc thi để có thêm thông tin.External Link

Cách thức để tôi nộp tác phẩm dự thi?

Tất cả mọi đơn dự thi phải nộp bằng Anh ngữ qua FilmFreeway và gồm cả:

 • Hình ảnh bằng dạng jpeg/png
 • Tựa đề, năm sáng tác, và thể loại dự thi
 • Tiểu sử của nghệ sĩ (100 chữ)
 • Bài giới thiệu tác phẩm giải thích ý nghĩa câu chuyện mà hình ảnh muốn diễn tả (200 chữ)

Nếu có thắc mắc thì tôi có thể liên lạc với ai?

Bất kỳ thắc mắc nào về cuộc thi hoặc yêu cầu được thông dịch viên giúp đỡ phải gửi bằng điện thư – email – về vmcphotography@think-hq.com.au

Reviewed 17 March 2022

Was this page helpful?